3 cách update phiên bản Nodejs mới nhất trên máy Mac

Nội dung bài viết

Video học lập trình mỗi ngày

Nodejs đang tung ra phiên bản 17.0.1 có nhiều tính năng được cải tiến. Nếu ai đang sử dụng phiên bản nodejs và đang xài Mac thì nếu muốn upgrade lên thì có thể tham khảo 3 cách dưới đây.

Dưới đây là một số cách thay thế để cập nhật lên phiên bản mới nhất của Node.js trên máy Mac của bạn.

update node using nvm

nvm viết tắt là node version manager nhìn sơ qua cũng biết nó làm gì rồi. Nó có sẵn trên Homebrew or có thể install nếu muốn. Nếu bạn đã install nvm thành công rồi thì bạn muốn update version nodejs lên thì có thể thực hiện theo các bước sau.

install mới nhất của nodejs

nvm install node --reinstall-packages-from=node

Nếu muốn xác định phiên bản để update thì sử dụng như sau:

nvm install NEW_VERSION --reinstall-packages-from=OLD_VERSION

//Example

nvm install 16.7.2 --reinstall-packages-from=17.0.1

update node using n

n cũng là một node version manager. Bạn có thể instal nó bằng cách chạy lệnh sau.

npm install -g n

Sau đó update nodejs lên mới nhất thì sử dụng command sau:

sudo n latest

Muốn chọn phiên bản thì

n

    node/9.4.0
    node/11.4.0
    node/12.18.3
  ο node/16.13.0
    node/17.0.1

Sau đó chọn là xong.

update node using homebrew

Homebrew cái này thì trùm rồi, khỏi cần nói. Để install node thì

brew install node

Sau đó bạn có thể update node lên thôi

brew update
brew upgrade node

Ngoài ra còn một cách nữa đó là sử dụng MacPorts bạn có thể tham khảo ở đây.

Có thể bạn đã bị missing