10 thủ thuật xử lý chuỗi tuyệt vời trong JavaScript

Nội dung bài viết

10 thủ thuật xử lý chuỗi tuyệt vời trong JavaScript xu thế 2021 Một chuỗi ký tự cũng được liệt kê vào là một chuỗi. Đây là một trong những kiểu cơ bản được tìm thấy trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay và mỗi năm những nhà phát triển lại cố gắng xây dựng những phương pháp mới để xử lý tốt hơn và đây là 10 thủ thuật có thể bạn chưa biết. 

Và đây là một bài viết được có nhiều lượt reaction trong DEV.to bởi tác giả: Kai Dịch bởi Tuannd. Có thể bạn chưa biết trước kia anonystick cũng giới thiệu nhiều thủ thuật dành cho mọi level các bạn cũng thế tìm kiếm lại những thủ thuật lập trình dành cho các nhà phát triển JavaScript. 


1. How to Copy a String Multiple Times - Cách sao chép một chuỗi nhiều lần


Chuỗi JS cho phép lặp lại một cách đơn giản. Không giống như việc sao chép hoàn toàn các chuỗi theo cách thủ công như trước kia, chúng ta có thể sử dụng method repeat() để đạt được điều đó.

// Concatenate "ha" 3 times.
const laughing = "ha".repeat(3);
console.log(laughing); // "hahaha"

// Concatenate "1" 8 times.
const eightBits = "1".repeat(8);
console.log(eightBits ); // "11111111"

2 - Làm thế nào để chèn một chuỗi thành một độ dài cụ thể cho trước


Thỉnh thoảng trường hợp này cũng được sử dụng nhiều, như chỉ hiện thì 4 số cuối của số điện thoại còn lại là hiện dấu *. Hay nói cách khác là đôi khi, chúng ta muốn chuỗi có độ dài nhất định. Nếu chuỗi quá ngắn, bạn cần lấp đầy khoảng trống còn lại cho đến khi nó đạt đến độ dài được chỉ định. 


Nếu như bạn là một dev yêu thích JS thì không thể không nhớ một thư viện là left-pad để giải quyết trường hợp này, Tuy nhiên, ngày nay chúng ta có thể sử dụng phương thức padStart() và padEnd() , việc chọn phương pháp nào là tùy thuộc vào việc điền vào chuỗi ở đầu hay cuối chuỗi mà thôi.


 // Add "0" to the beginning until the string has a length of 8.
const eightBits = "001".padStart(8, "0");
console.log(eightBits); // "00000001"

// Add "*" to the end until the string has a length of 5.
const anonymizedCode = "34".padEnd(5, "*");
console.log(anonymizedCode); // "34***"

3. Cách tách một chuỗi thành một mảng ký tự


Việc này thì có nhiểu cách, nhưng tôi vẫn thích nhất là sử dụng phương pháp operator Speard để xử lý việc này.

const word = 'apple'
const characters = [...word]
console.log(characters) // ["a", "p", "p", "l", "e"]

Lưu ý: operator Speard chưa dừng lại ở việc này, nó còn rất nhiều công dụng khác, nếu muốn biết thêm vui lòng đọc 5 mẹo sử dụng operator Speard


4. Cách đếm các ký tự trong một chuỗi


Nếu nói đến đếm thì chắc chắn là dùng length rồi.


const word = "apple";
console.log(word.length) // 5


Nhưng đối với một số nước khác như Trung Quốc chẳng hạn thì nếu sử dụng length là một phương pháp đôi khi sai:


const word = "𩸽"
console.log(word.length) // 2

Theo tác giả giải thích là JS đại diện cho hầu hết các ký tự dưới dạng điểm mã 16 bit. Tuy nhiên, một số ký tự nhất định được biểu diễn dưới dạng hai (hoặc nhiều) điểm mã 16 bit, được gọi là các cặp thay thế . Nếu bạn đang sử dụng thuộc tính length, JS sẽ cho bạn biết có bao nhiêu điểm mã được sử dụng. Do đó, nó 𩸽 bao gồm hai điểm mã và trả về một giá trị không chính xác. Vậy làm thế nào để fix việc này:


const word = "𩸽"
const characters = [...word]
console.log(characters.length) // 1


5. Cách đảo ngược các ký tự trong một chuỗi


Có thể dễ dàng đảo ngược các ký tự trong một chuỗi. Chỉ cần kết hợp toán tử spread ( ...), Array.reverse()Array.join()


const word = "apple"
const reversedWord = [...word].reverse().join("")
console.log(reversedWord) // "elppa"


6. Cách viết hoa chữ cái đầu tiên trong chuỗi


Một hoạt động rất phổ biến là viết hoa chữ cái đầu tiên của một chuỗi. Mặc dù nhiều ngôn ngữ lập trình có cách riêng để đạt được điều này, nhưng JS yêu cầu một số công việc phức tạp hơn


let word = 'apply'

word = word[0].toUpperCase() + word.substr(1)

console.log(word) // "Apple"

Cũng có thể viết theo cách khác:

// This shows an alternative way
let word = "apple";

const characters = [...word];
characters[0] = characters[0].toUpperCase();
word = characters.join("");

console.log(word); // "Apple"


7. Cách tách một chuỗi trên nhiều dấu phân cách


Giả sử chúng ta muốn chia chuỗi trên dấu phân cách, điều đầu tiên ai ai cũng nghĩ đến là làm thế nào để sử dụng split(), đương nhiên ai cũng phải biết điều này. Tuy nhiên, có một điều bạn có thể không biết là split bạn có thể chia nhiều dấu phân cách cùng một lúc, sử dụng biểu thức chính quy để đạt được điều này


const list = "apples,bananas;cherries"
const fruits = list.split(/[,;]/)
console.log(fruits); // ["apples", "bananas", "cherries"]


8. Cách kiểm tra xem một chuỗi có chứa một chuỗi cụ thể hay không


Tìm kiếm chuỗi là một nhiệm vụ phổ biến. Trong JS, bạn có thể sử dụng String.includes thực hiện việc này dễ dàng bằng các phương thức. Không cần biểu thức chính quy.


const text = "Hello, world! My name is Kai!"
console.log(text.includes("Kai")); // true


9. Cách kiểm tra xem một chuỗi bắt đầu hay kết thúc bằng một chuỗi cụ thể


Để tìm kiếm ở đầu hoặc cuối chuỗi, bạn có thể sử dụng phương thức String.startsWith String.endsWith.

const text = "Hello, world! My name is Kai!"

console.log(text.startsWith("Hello")); // true

console.log(text.endsWith("world")); // false


10. Cách thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi


Có nhiều cách để thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi. Bạn có thể sử dụng các phương thức String.replace và biểu thức chính quy Hoặc, một phương pháp String.replaceAll mới có thể được sử dụng . Xin lưu ý rằng phương pháp mới này không khả dụng trên tất cả các trình duyệt và phiên bản Node.js.


const text = "I like apples. You like apples."

console.log(text.replace(/apples/g, "bananas"));
// "I like bananas. You like bananas."

console.log(text.replaceAll("apples", "bananas"));
// "I lik


Tóm lại


Chuỗi là một trong những kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình. Đồng thời, nó cũng là một trong những kiểu dữ liệu sớm nhất được các nhà phát triển mới học. Tuy nhiên, đặc biệt là trong JavaScript, nhiều nhà phát triển không biết một số chi tiết thú vị về chuỗi. 


Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn. 


Bản gốc: https://dev.to/kais_blog/10-awesome-javascript-string-tips-you-might-not-know-about-4ep2

Có thể bạn đã bị missing