Welcome to Anonystick

Một lập trình viên không thể không có những thăng trầm, không thể không có những stress hoặc cãi vã với những dòng code. Nhưng chúng ta ở đây cũng vì một cộng đồng và sống cùng với những Ứng Dụng cần thiết cho mọi người.

Xin chào! Chúng tôi là những Anonystick (Anonymous stick). Rất vui khi các bạn đã đọc những bài viết trên blog này. Chúng tạo ra cộng đồng này không mang tính chất thương mại mà cái chúng tôi muốn là chia sẻ lại những giai đoạn khó khăn và những vấn đề mà page anonystick đã từng gặp và giải quyết khi các thành viên còn tham gia các dự án trong nhiều Công ty. Và những bài viết này chúng tôi mong rằng nó sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về ngôn ngữ mà mỗi bạn lập trình đều phải trải qua.

Anonystick hoạt động độc lập nhưng vẫn có diễn đàn cho các bạn chia sẻ về kiến thức hoặc cũng như các bạn cũng có thể đặt NHƯNG CÂU HỎI không nhất thiết về lĩnh vực lập trình.

Các bạn tham gia diễn đàn đến khi đủ niềm tin và sự tín nhiệm của các thành viên trong cộng đồng. Các bạn sẽ có một cổ phần, và chúng tôi rất trân trong sự hợp tác của các bạn.

Không ai tài giỏi, không ai có thể hiểu sâu và rộng hết tất cả kiến thức vậy cho nên cộng đồng Anonystick cũng mong rằng các bạn hãy chia sẻ và góp ý về anonystick@gmail.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ trong thời gian qua. Cảm ơn và cảm ơn!

Thông tin cá nhân

- Tel: +84 093350XXXX
- Email: anonystick@gmail.com
- Address: Hồ Chí Minh, Việt Nam