Anonystick

anonystick@gmail.com
👉 MongoDB Cheat Sheet - Continuous update
👉 Install mongodb docker 5 mins
👉 Lodash - Trường hợp nào bạn nên sử dụng JavaScript library
👉 Refresh token và access token làm rõ những câu hỏi?
👉 ELK Stack - Elasticsearch, Logstash và Kibana
👉 Mongodb query từ 5.95 seconds xuống 0.3 seconds
👉 Hướng dẫn Backup Mongodb Ubuntu sử dụng crontab
👉 Hướng dẫn cách kết nối MongoDB Connect server MongoDB từ xa
👉 Tại sao Google Analytics làm ứng dụng load chậm? Cách khắc phục?
👉 Convert HTML to Markdown sử dụng javascript
👉 Stack Overflow được Prosus mua lại với giá 1,8 tỷ USD
👉 Nodejs best practice - Cấu trúc tốt là components - Phần 1
👉 ECMAScript 4 - Vì sao nó không xuất hiện
👉 Redis - 2 vấn đề còn lại tôi nói nốt luôn
👉 JWT không nên sử dụng thay cho session? Vì sao?
👉 Biến Array thành String với trường hợp hơi đặc biệt
👉 10 kỹ thuật shorthand sử dụng nhiều nhất javascript
👉 Bearer token là gì? Nếu không có Bearer trước token?
👉 12 + Pagination Examples with ReactJS (Source Code)
👉 Các cấp độ của lập trình viên từ level 1 đến 4
👉 Triển khai OAuth với Node.js và Github
👉 Axios header thiết lập nhanh gọn nhẹ
👉 100 CSS loading từ nay khỏi làm chỉ cần copy là xong
👉 Async error handling - Chia thành 4 loại (level nào cũng ok)
👉 Seo auto cụm từ gây nhầm lẫn gần đây
👉 Get param from url js - tips javascript
👉 Express session xuất hiện lỗi, nhưng không sao đây là cải tiến mới
👉 Tranh cãi về sử dụng JavaScript Shorthand và Longhand trên reddit
👉 Push Notifications hôm nay nó làm cả đội suy sụp
👉 tensorflow là gì? Với ví dụ này tôi nghĩ, tôi sẽ không theo kịp
👉 Tooltip Bootstrap khác gì dùng DAO MỔ TRÂU GIẾT GÀ
👉 HTTP Status Codes
👉 resful api bị lỗi liên tục, bạn làm gì để làm hài lòng Client
👉 Owasp là gì? 2021 bạn đang quan tâm lỗ hổng nào? BẤT NGỜ QUÁ
👉 Tạo module lắng nghe javascript error Client gửi về Server.
👉 Lập trình viên track errors javascript ở người dùng thế nào?
👉 Vanilla js - Thật thiếu sót khi nhắc đến ưu mà không nói nhược
👉 jquery đến lúc quên rồi, web api support kiểu này thì thôi rồi
👉 ECMAScript ES6 - Không cần học nhiều? Chỉ học đúng những tính năng này
👉 lazyload - Đến giờ mà anh còn tự code sao? Quê quá anh em!!!